The blog

O vodnících a vodácích Lukášovi, Vavřincovi a Josefovi

Jsou vodníci z peřejí jiní, než vodníci z říčních kanálů? A jaký je rozdíl mezi vodníkem a vodákem? Je pro kajak jiné pádlo než pro kanoi?