Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 2. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 3. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. V případě uplatnění Slevového kuponu je nutno uvést registrační číslo kuponu do poznámek k objednávce.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 8. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 9. Storno objednávky je možné do 2 hodin od učinění objednávky a to e-mailem na adresu: info@sportovnipohadky.cz nebo telefonicky od 8.00 do 16.30 v pracovní dny na tel. čísle: 725  952 011. Storno objednávky nelze provést SMS zprávou.
 10. Tyto obchodní podmínky platí při objednání na webu www.sportovnipohadky.cz, jejichž provozovatelem je společnost GURU SOLUTIONS s.r.o., se sídlem v Nademlejnské ulici 600/1 v Praze na základě pověření autora knihy.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen uvést také telefonní kontakt, který prodávající předá přepravci za účelem zajištění komfortního dodání zásilky kupujícímu.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Způsob platby

Kupující má možnost si při sjednání obchodních podmínek (formou vyplnění objednávky) vybrat z níže uvedených způsobů plateb:

 1. Na dobírku (Česká pošta nebo PPL) – platba v hotovosti při převzetí zboží (v případě PPL je možná platba platební kartou při převzetí zboží přímo u předávajícího kurýra) – při sjednání platby touto formou platí běžné pravidla pro doručení, další info viz. bod Poštovné a balné.
 2. Bankovním převodem – při sjednání způsobu platby převodem na bankovní účet se zákazníkovi automaticky vygeneruje e-mail s podklady pro takto zvolenou formu platbu převodem. V případě neobdržení e-mailu s těmito podklady nás neváhejte kontaktovat na info@sportlander.cz. Zboží je vyexpedováno ihned po přijetí platby na náš účet. Mezibankovní převod trvá obvykle 1 pracovní den. Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění variabilního symbolu při tvorbě Vašeho platebního příkazu pro snadnější identifikaci příchozí platby.
 3. U objednávek s dodací adresou mimo ČR (Slovensko a další země) je momentálně možný pouze způsob platby bankovním převodem.

Poštovné a balné

Cena poštovného a balného je uvedena vždy u volby dopravy.

 1. Poštovné a balné v ČR činí 109,- Kč.
 2. V případě doručení přepravní společností PPL činí poštovné a balné 89,- Kč. Více o způsobu doručení na http://www.ppl.cz/.
 3. Platba na dobírku je zpoplatněna manipulačním poplatkem 39,- Kč. U objednávek nad 1890,- Kč je platba na dobírku zdarma. Platba převodem na účet, platba kartou (po zprovoznění služby GP Webpay) nebo platba v hotovosti při osobním převzetí na pobočce je zdarma.
 4. U osobního odběru je poštovné a balné zdarma.
 5. Výše uvedené podmínky pro poštovné a balné se vztahují pouze na zásilky zasílané do ČR. U objednávek s dodací adresou mimo ČR  bude doprava momentálně službou PPL. Forma platby u objednávek s dodací adresou mimo ČR je možná převodem na účet. Zákazníkům ze Slovenska, Polska a jiných zemí poskytujeme individuální přístup a rádi probereme detaily objednávky e-mailem, telefonicky.

 

Převzetí zboží

 1. Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.
 2. Vyřízením objednávky se myslí předání zboží přepravním společnostem. K objednávkám budou účtovány náklady spojené s doručením. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.
 3. Zboží je možné převzít osobně po předchozí domluvě s autorem v Plzni nebo Praze.
 4. Zboží je také možné převzít osobně v našem obchodním oddělení na adrese:

GURU SOLUTIONS s. r. o.
Denisovo nábřeží 6
300 00 Plzeň

Kontakt: +420 725 952 011. Pouze po předchozí domluvě.

Čas a způsob doručení

 1. Dodací lhůta je obvykle od 1 do 3 pracovních dnů. V mimořádných případech do 7 pracovních dní v závislosti na zvoleném druhu dopravy a sezónnosti.
 2. Při doručení Českou poštou je doba doručení od 1 do 7 pracovních dní od objednání.
 3. Objednávky přijaté v pátek budou odeslány nejdříve v pondělí.
 4. U objednávek odesílaných formou PPL (expresní zásilková služba) je třeba sdělit telefonní číslo pro správné doručení. Objednávku přijaté do 13 hodin lze vyřídit příslušného dne, u objednávek po 13h je datum doručení posunuto o další 1 den. Následující den je balík předán dopravci (PPL) a třetí den od přijetí objednávky doručí dopravce (PPL) balík na adresu klienta. Zásilky formou PPL jsou odesílané denně.
 5. Zboží placené převodem je odesíláno ihned tj. nejpozději následující pracovní den po připsání platby na náš účet.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout si řádně zboží s vynaložením odborné péče a to podle možnosti co nejdříve po přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na něj, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Společnost GURU SOLUTIONS s.r.o. Vám nabízí výměnu zboží do 14 pracovních dní od objednávky. V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět, vložte prosím ke zboží paragon. Před odesláním zásilky kontaktujte, prosím, zákaznickou podporu buď e-mailem na info@sportovnipohadky.cz nebo telefonicky od 8.00 do 16.30 v pracovní dny na tel. čísle: 725 952 011.
Dopis (na adresu GURU SOLUTIONS s. r. o., Denisovo nábřeží 6, 300 00 Plzeň) nebo email (na info@sportovnipohadky.cz) s textem: „Žádám o výměnu zboží na základě smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji jeho výměnu za zboží níže specifikované.“ Datum a podpis. (Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru.)
Zboží doručte nebo zašlete vždy jen na adresu reklamačního oddělení GURU SOLUTIONS s. r. o., Denisovo nábřeží 6, 300 00 Plzeň. Pokud si nejste jistí, kontaktujte nás na tel. čísle: 725 952 011, event. napište nám email, naši pracovníci Vám ochotně poradí. Pro rychlejší vyřízení vrácení zboží, prosím, pošlete i kopii objednávky, kterou jste obdrželi na emailovou adresu (případně stačí datum objednávky a jméno, na které byla uskutečněna). Dodavatel se zavazuje Váš požadavek vyřešit v co nejkratší možné době.
Po obdržení vráceného zboží s požadavkem na vrácení peněz, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady a to i v případě, že v době objednávky prodávající kupujícímu nabídl v rámci cenové promoakce nebo z důvodu výše objednávky, že expediční náklady budou uhrazeny prodávajícím, což zůstává v platnosti v případě neodstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Dopis (na adresu GURU SOLUTIONS s. r. o., Denisovo nábřeží 6, 300 00 Plzeň) nebo email (na info@sportlander.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis. (Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.)

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.sportlander.cz a právním řádem platným v ČR.
 1. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky.

Adresa reklamačního oddělení:
GURU SOLUTIONS s. r. o.
Denisovo nábřeží 6
300 00 Plzeň,
Kontakt: +420 725 952 011, E-mail: info@sportovnipohadky.cz

 1. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 3. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
 5. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 7. Je-li závada na zboží opravitelná (většina případů), je oprava provedena bezplatně, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Náklady na doručení zboží prodávajícímu nese kupující. Náklady na doručení opraveného nebo vyměněného zboží kupujícímu nese prodávající.

Reklamované zboží neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Reklamační řád společnosti GURU SOLUTIONS s. r. o. v celém jeho znění naleznete níže.

Ochrana osobních dat

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. I v případě odeslání Vaší e-mailové adresy nebo dotazu na adresu info@sportovnipohadky.cz a můžete být zařazeni do databáze zákazníků, kterým zasíláme informace o novinkách, slevách, soutěžích apod.. Je v zájmu portálu www.sportovnipohadky.cz a společnosti GURU SOLUTIONS s.r.o. chránit Vaše soukromí.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 8. 4 . 2015.
 2. Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Provozovatel SPORTOVNIPOHADKY.CZ

Administrativní sídlo společnosti:

GURU SOLUTIONS s.r.o.
Nademlejnská 600/1 198 00 Praha 9
Czech Republic

email: info@sportovnipohadky.cz
mobil: +420725 952 011

Provozní doba: Pouze na základě předchozí telefonické dohody.

IČO: 26328534
DIČ: CZ26328534

 

 

Poučení pro spotřebitele – reklamační řád

1. Základní podmínky reklamace

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 3. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
 4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost GURU SOLUTIONS s. r. o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy.

2. Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Při zakoupení zboží v maloobchodní prodejně obchodního partnera společnosti GURU SOLUTIONS s.r.o., zákazník uplatňuje reklamaci tam, kde bylo zboží zakoupeno.
 2. Oznámení o zjištěných vadách včetně jejich stručného popisu je třeba učinit písemnou formou a přiložit spolu s kopií dokladu o zakoupení k reklamovanému zboží. Zásilku nezasílejte na dobírku. Takto zaslané zboží k reklamaci nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení reklamace.
 3. Společnost GURU SOLUTIONS s.r.o. neručí za špatně zabalené zásilky vraceného nebo reklamovaného zboží zákazníkem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. (Toto ustanovení se nevztahuje na zásilky distribuované od GURU SOLUTIONS s. r. o. směrem ke konečným zákazníkům a obchodním partnerům společnosti.)
 4. Reklamaci zboží zakoupeného na portálu www.sportovnipohadky.cz provozovaném společností GURU SOLUTIONS s.r.o., doporučujeme uplatnit na adrese:


GURU SOLUTIONS s. r. o.
Denisovo nábřeží 6
300 00 Plzeň
Kontakt: +420 725 952 011, E-mail: info@sportovnipohadky.cz

Po předchozí domluvě lze reklamaci uplatnit i osobně na stejné adrese (otevírací doba: Po – Pá, 8.00 – 16.00).

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost GURU SOLUTIONS s.r.o. se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 8. 4. 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.